prevajanje-translat

Na spletu je kar nekaj slovarjev, nekateri so boljši, nekateri slabši. Za boljše razumevanje angleških besed je najboljši Dictionary.com. Poglejte, kako slovar razloži besedo translate. Dobite tudi podatke, od kje beseda izhaja:

1250–1300; me translaten < L trānslātus (ptp. of trānsferre to transfer), equiv. to trāns- trans- + -lātus (suppletive ptp. of ferre to bear 1 ), earlier *tlātus, equiv. to *tlā- bear (akin to thole 2 ) + -tus ptp. suffix

Pri prevajanju v in iz sloveščine sta zelo uporabna Amebisov slovar in slovar Najdi.si, ki obstaja šele kratek čas.
Kako slovar na Najdi.si prevede besedo prevod:

Slovensko-angleški
prevod

* translation
~ besedila – translation of a text
* rendering
~ song

Slovensko-nemški

prevod
– Übersetzung
~ besedila je slab – die Übersetzung des Textes taugt nichts

simultan prevod – Simultanübersetzung

Za zanesljiv prevod vaših besedil boste morali kontaktirati prevajalsko podjetje, kot je Translat.  Vedno se prepričajte tudi o referencah podjetja, pri katerem boste naročili prevajanje.

Kateri spletni slovar je vam najbolj všeč in katerega najbolj pogosto uporabljate?