Splošno

Zakaj je znanje tujih jezikov v Evropi nujno

V evropskih osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah je obvezen predmet tudi učenje tujega jezika. V večini osnovnih šol je to angleščina, na območjih, kjer živijo manjšine, pa se otroci že zelo zgodaj začnejo učiti tudi drugega tujega jezika.

V letu 2010 se je kar 90 % učencev evropskih srednjih šol in gimnazij učilo vsaj dveh tujih jezikov.[1]

Je angleščina še vedno najpomembnejši tuj jezik?

Do 21. stoletja je veljalo splošno dejstvo, da je angleščina najpomembnejši jezik, katerega je nujno poznati za potrebe sporazumevanja in dela v tujini, hkrati pa je znanje tega jezika kazalo na visoko izobrazbo te osebe.

Zanimivo je, da je z ustanovitvijo Evropske unije prišlo tudi do prelomnice v dojemanju angleščine kot najpomembnejšega tujega jezika. Takrat so tudi v angleške, irske in škotske šole (katerih prvi, materni jezik je angleščina) uvedli učenje tujega jezika. Razlog za to željo po znanju in obvladanju več tujih jezikov je bila združitev držav v Evropsko unijo in odprt trg dela.

Na prelomnico so vplivali tudi učenci in dijaki sami, saj so se vse bolj vključevali v zunajšolske dejavnosti, ki so vključevale učenje enega od tujih jezikov. Prvi so dvojezičnost v šolah sicer začeli spodbujati Nemci, ki so z učenjem drugega jezika začeli že okrog leta 1960.

Pozitivne posledice poznavanja več jezikov

Z učenjem enega ali dveh tujih jezikov se pri posamezniku kmalu pojavi želja po poznavanju in obvladanju tudi drugih jezikov. Ob poznavanju tujih jezikov smo lahko na vsakem poslovnem srečanju bolj samozavestni, poleg tega pa imajo učenje, znanje in uporaba tujih jezikov pozitiven vpliv tudi na kognitivne sposobnosti posameznika.

Ljudje, ki govorijo več jezikov, se bolje zavedajo svoje okolice in so dovzetnejši za spoznavanje kulture in zgodovine države, katere tuji jezik uporabljajo, hkrati pa se tudi bolje vključujejo v tujejezično okolje.

»Oseba bo v sporazumevanju in vzpostavljanju odnosa s tujejezičnimi znanci ali prijatelji deležna tudi osebnega zadovoljstva ob uspešni komunikaciji.« – Marty Abbot

 

[1]http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja


*