Splošno

Zakaj je znanje tujih jezikov v Evropi nujno

V evropskih osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah je obvezen predmet tudi učenje tujega jezika. V večini osnovnih šol je to angleščina, na območjih, kjer živijo manjšine, pa se otroci že zelo zgodaj začnejo učiti tudi drugega tujega jezika. V letu 2010 se je kar 90 % učencev evropskih srednjih šol in gimnazij učilo vsaj …

Continue Reading
Splošno

Slovnična pravila, ki nam pogosto povzročajo preglavice

Kadar se sporazumevamo s tujci, smo med govorom manj samozavestni, kot če pišemo ali se pogovarjamo v slovenščini. A to še ne pomeni, da tudi v slovenskem jeziku ne delamo napak. Slengovski, narečni ali žargonski pogovor se seveda ne drži vseh slovničnih pravil, kljub temu pa lahko s svojim znanjem navdušite in sestavite slovnično pravilno …

Continue Reading
Splošno

A New Year’s resolution: to learn a foreign language

Did you know that half of the world’s population regularly speaks and uses at least one second language?[1] These are not only individuals who grew up in bilingual environments and whose parents come from different parts of the world, but also people who enjoy learning new languages and who, by improving their language skills, want …

Continue Reading
Splošno

Novoletna zaobljuba: spoznati in usvojiti nov tuj jezik

Ste vedeli, da kar polovica ljudi na svetu poleg maternega govori in redno uporablja še vsaj en tuj jezik?[1] To niso le posamezniki, ki so odrasli v dvojezičnem okolju in imajo starše iz različnih delov sveta. Med temi 50 odstotki prebivalstva so tudi tisti, ki v učenju tujih jezikov uživajo in se jih učijo za …

Continue Reading
Splošno

Boste letos voščili srečno Novo Leto ali srečno novo leto?

Ko gre za pravilno zapisovanje poimenovanj slovenskih praznikov, se stranke velikokrat obrnejo na nas z vprašanji, kako pravilno zapisati besede v voščilu. Naj voščijo srečen Božič ali srečen božič, naj v voščilnici zaželijo srečno Novo Leto ali srečno novo leto? Kaj pravi pravopis? Pravilo pravi, da se imena praznikov pišejo z malo začetnico. Tako bomo …

Continue Reading