Slovarji

Kateri spletni slovar je najboljši

Na spletu je kar nekaj slovarjev, nekateri so boljši, nekateri slabši. Za boljše razumevanje angleških besed je najboljši Dictionary.com. Poglejte, kako slovar razloži besedo translate. Dobite tudi podatke, od kje beseda izhaja: 1250–1300; me translaten < L trānslātus (ptp. of trānsferre to transfer), equiv. to trāns- trans- + -lātus (suppletive ptp. of ferre to bear …

Continue Reading